fbpx

Värdebarometern kan ses som en konjunkturindikator för den svenska ekonomin i stort och tar framförallt sikte på hur de svenska små- och medelstora företagen mår och hur deras värdetillväxt utvecklas.

I Värdebarometern jämförs de två senaste boksluten för alla svenska hos små- och medelstora företag som uppfyller fyra kriterier:

  • aktiebolag
  • 1 – 49 anställda
  • nettoomsättning minst 250 000 kronor och max 92 miljoner kronor (10 miljoner euro)
  • minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket

Valuation använder en värderingsmodell som utgår från företagens egna kapital. Utöver detta görs en analys av företagens förmåga att genera värdeskapande vinster under en längre tid, det gör att kortsiktiga variationer i avkastningsförmågan endast får begränsad inverkan på värderingen. Modellen tar också hänsyn till branschspecifika egenskaper hos företagen.

Värderingsmodellen gör att Värdebarometern hänsyn till tre centrala delar i ett företags finansiella utveckling:

  • förmågan att skapa vinster
  • tillväxttakten
  • viljan att återinvestera

Värdebarometern ger en helhetsbild av de svenska små- och medelstora företagens utvecklingskapacitet och förmåga att skapa den levande företagsamhet som är så viktig för sysselsättning och Sveriges framtid och kan ses som en indikator på konjunkturen. Värdebarometern har tagits fram av Valuations chefsanalytiker Tomas Hjelström som under lång tid arbetat med företagsanalys och företagsvärderingsfrågor. Tomas är ekonomie doktor och arbetar också på Handelshögskolan i Stockholm.